ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 33, No 1-2 (1985)

Articles

Lepkosprężysty Element Czasoprzestrzenny PDF
A. Podhorecki, A. Podhorecka 3-22
Optymalizacja Pól Termicznych w Tarczach PDF
B. Mokrski 23-36
Drgania Płyty o Średniej Grubości pod Obciążeniem Ruchomym PDF
W. Szcześniak 37-53
Wpływ Charakterystyk Materiałowych na Nośność Rozdzielczą Nieograniczonej Tarczy z Kołową Sztywną Inkluzją PDF
K. Szuwalski 55-69
The Effect of Grain Size and Temperature (77 to 293 K) on the Limiting Displacements During the Shearing of Carbon Steels PDF
S. Dzidowski 71-80
Modelowanie Zniszczenia Materiału z Anizotropowym Uszkodzeniem PDF
A. Litewka, J. Morzyńska 81-99
Energetyczna Interpretacja Dekohezji Rur z Laminatu Epoksydowo-Szklanego PDF
M. Nowak, I. Jerzyk 101-113
О Pewnej Metodzie Analizy Dyskretnych Układów Mechanicznych Wymuszanych Okresowymi Silami Impulsowymi PDF
J. Nizioł, R. Palej 115-134
Optymalne Kształtowanie Powłok Walcowych pod Działaniem Momentu Zginającego i Siły Osiowej PDF
J. Krużelecki 135-149
Dobór Schematu Belki Drgającej z Warunku na Optymalne Przestrojenie PDF
B. Olszowski 151-164
Identyfikacja Współczynników Równania Różniczkowego Opisującego Prostoliniowy Nieustalony Ruch Pojazdu Podwodnego PDF
A. Wiliński, M. Zellma 165-172
Тhе Post-Yield Analysis of Rigid Plastic Beams Columns and Frames PDF
M.K. Duszek, T. Łodygowski 173-203
Model Zniszczenia Rozciąganego Pasma z Otworem Kołowym PDF
M. Chrzanowski, J. German 193-203
Some Remarks on the Weak Interaction of Mean and Turbulent Fields of Temperature and Wind Velocity PDF
A.K. Chakraborty, H.P. Mazumdar, L.N. Persen 205-212