ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 17, No 4 (1969)

Articles

Niektóre przypadki kształtowania trójwarstwowych płyt swobodnie podpartych o równomiernej wytrzymałości PDF
W. Dzieniszewski 521-569
Nośność graniczna rozciąganych elementów o przekroju kwadratowym z wycięciami PDF
J. Miastkowski 571-582
Optymalna niejednorodność plastyczna skręcanego pręta ze względu na nośność graniczną PDF
J. Majerczyk-Gómulkowa, A. Mioduchowski 583-599
Drgania belki lepkosprężystej o skończonej długości i swobodnych końcach na podłożu sprężystym wymuszone przesuwającą się siłą PDF
S. Borowik, W. Szcześniak 601-614
Sublimacja płaskiej ścianki pod wpływem promieniowania gazu ogrzanego silną falą uderzeniową PDF
J. Kopystyński 615-638
Równania ruchu układów z silami uderzeniowymi PDF
C. Cempel 639-649
Wpływ liniowo sprężystego odciążenia na parametry ruchu sztywnej płyty spoczywającej na sprężysto-plastycznym gruncie PDF
E. Włodarczyk 651-688
Nośność graniczna powłoki walcowej obciążonej liniowo-zmiennym ciśnieniem i silą osiową PDF
W. Wojewódzki, H. Stolarski 669-692
Polaryzacyjno-optyczna metoda wyznaczania składowych płaskiego stanu naprężenia w obszarze plastycznym PDF
A. Litewka 693-704
Przestrzenne zagadnienia dynamiczne ośrodków niesprężystych PDF
J. Bejda 705-731
Płaskie osiowo-symetryczne zadanie teorii sprężystości w ośrodku dyskretnym PDF
J. Śliżewicz 733-749
Niestacjonarne pole temperatury w półprzestrzeni w przypadku ruchomego ogrzania na brzegu PDF
T. Różnowski 751-756