ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 24, No 3 (1976)

Research Papers

Badania Modelowe nad Rozkładem Naprężeń i Nośnością Graniczną Filarów Górniczych PDF
Z. Kłeczek, M. Cvetković, T. Mikoś 435-451
Optymalizowanie Kształtowanie Belki Wspornikowej z Materiału Nieliniowego Fizycznie Obciążonej Ciężarem Własnym PDF
A. Gajewski 453-467
Schlieren Measurements of Fine Scale Mixing PDF
S. Zakanycz, R.S. Brodkey 469-478
Structural Damping in Sandwich Shells PDF
Ho Thien Tuan, S. Łukasiewicz 479-498
Numeryczna Analiza Zginania Złożonej Płyty o Zmiennej Sztywności PDF
E. Walicki, A. Topoliński 499-517
W Sprawie Pewnego Założenia o Stałości Temperatury w Łożysku Ślizgowym PDF
T. Breczko 519-529
Płaski Proces Plastycznego Płynięcia Materiału Nacinanego Sztywnym Stemplem w Kształcie Klina PDF
M. Hawrysz 531-548
Wave Propagation in a Pre-Stressed Reinforced Composite PDF
H. Demiray 549-558
Obliczanie Przestrzennych Układów Ramowych z Uwzględnieniem Wpływu Sił Osiowych na Deformację Giętną Prętów PDF
W. Pietraszkiewicz, M. Lidke, J. Wekezer, A. Zmitrowicz 559-572
Multiple Subsonic Jet System in the Presence of Cross Flow PDF
V. Hendrikson 573-578
Analiza Ściskania Bloku Skalnego Pomiędzy Płaskimi Stemplami PDF
J. Zawada 579-599
Statyka i Kinematyka Warstwy Ośrodka Idealnie Spoistego w Początkowej Fazie Wciskania Płaskiego Stempla PDF
B. Ponder 601-614
Wyboczenie Uderzeniowe Elementów Konstrukcyjnych PDF
R. Gryboś 615-628
Plane Shock Waves in Monoatomic Gas. Comparison Between Experimental and Theoretical Results. PDF
W. Fiszdon, R. Herczyński, Z. Walenta 629-650
Zgniatanie Plastycznego Walca Płaskimi, Gładkimi Stemplami PDF
H. Petryk 651-661