ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 13, No 3 (1965)

Articles

Półodwrotna Metoda w Hydrodynamice Płaskiej PDF
S.I. Gheorghitza 447-454
Statyczna Wytrzymałość Wielkich Elementów Stalowych przy Niższych Temperaturach Materiału PDF
J. Nèmec 455-473
Połączenia Klejone Elementów Stalowych w Konstrukcjach Budowlanych i Mostowych PDF
H. Czudek 475-488
Wpływ Impulsowego Działania Obciążenia na Ugięcia Dynamiczne Małych Mostów Drogowych PDF
J. Głomb, J. Weseli 489-496
Projektowanie Elementów Maszyn Metodą Nośności Granicznej PDF
W. Szczepiński 497-509
O Pomiarach Odkształceń Wewnątrz Elementów Betonowych PDF
A. Brandt, S. Jendo 511-522
Obliczenie Pewnej Konstrukcji Przestrzennej PDF
J. Czulak 523-536
O Stosowalności Analogii Sprężystej w Zakresie Nieliniowej Geometrycznie Teorii Pełzania Membran Kołowych PDF
Z. Bychawski 537-544
Złożone Sferoidy pod Działaniem Obciążeń Skupionych PDF
S.C. Das, R. Subramanian 545-556
Uwagi o Dyslokacjach w Niejednorodnych i Izotropowych Pierścieniach Kołowych o Zmiennej Grubości PDF
G. Das 557-560
O Potęgowej Postaci Mechanicznego Równania Stanu z Uwzględnieniem Temperatury PDF
J. Klepaczko 561-586
Obliczanie Sprężystej i Sprężysto-Plastycznej Stateczności Płyt Kołowych o Zmiennej Sztywności Metoda Odwrotna PDF
A. Gajewski, M. Życzkowski 582-622
Wyboczenie Prętów Prostych o Zmiennych Sztywnościach Zginania PDF
Z. Mazurkiewicz 623-635
Doświadczalna Analiza Nośności Granicznej Rozciąganych Płaskich Prętów z Karbem PDF
W. Szczepiński, J. Miastkowski 637-652