ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 25, No 1 (1977)

Articles

History Effects in Polycrystalline FCC Metals Subjected to Rapid Changes in Strain Rate and Temperature PDF
J. Klepaczko, R.A. Frantz, J. Duffy 2-22
Nowa Metoda Badania Praw Płynięcia Ośrodków Sypkich PDF
W. Trąmpczyński 23-35
Kształtowanie Cylindrów Grubościennych pod Działaniem Ciśnienia Wewnętrznego i Zginania z Warunki Całkowitego Uplastycznienia w Stadium Zniszczenia PDF
Z. Kordas, W. Skraba 37-52
Magnetohydrodynamic Flow Past a Sphere PDF
S. Swarup, P.C. Sinha 53-62
Analiza Probabilistyczna Dwóch Dyskretnych Stochastycznych Modeli Jednostopniowej Przekładni Zębatej o Zębach Prostych PDF
M. Maksimiuk 63-81
O Pewnej Metodzie Sumowania Uszkodzeń Zmęczeniowych w Elementach Stalowych z Karbami PDF
W.M. Orsetti 83-95
Ścisły Element Obrotowo-Symetryczny dla Cienkiej Powłoki Sprężystej PDF
Z. Waszczyszyn, A. Młodzianowski 97-114
Stateczność Walcowej Paneli Sprężysto-Plastycznej przy Ciśnieniu Zewnętrznym PDF
C. Cichoń, Z. Kępka, Z. Waszczyszyn 115-128
Badania Modelowe Czterospadkowej Prętowej Struktury Przestrzennej PDF
Z. Kowal, W. Paczkowski, R. Pietlicki, W. Seidel 129-140
Rozwiązania Zagadnień Statycznych Powłok Obrotowych przy Zastosowaniu Metody Elementów Skończonych PDF
J. Gołaś 141-155
Fotogrametryczna Metoda Pomiaru Płaskiej Deformacji PDF
A. Drescher, S. Ostaficzuk, S. Rudkowski, W. Trąmpczyński 157-172
The Effect of Couple-Stresses on Stress Concentration Around a Rigid Circular Inclusion in a Half-Plane Under Tension PDF
S. Itou 173-181