Engineering Transactions, 25, 1, pp. 63-81, 1977

Analiza Probabilistyczna Dwóch Dyskretnych Stochastycznych Modeli Jednostopniowej Przekładni Zębatej o Zębach Prostych

M. Maksimiuk
Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Warszawa
Poland

W pracy porównano wyniki jakościowe analizy probabilistycznej dwóch modeli przekładni zębatej, podanych przez L. Mullera [2] i W. Nadolskiego [4]. Wprowadzono i zdefiniowano funkcję losową opisującą błędy podziałki zasadniczej kół zębatych. Ruch modelu przekładni zębatej opisano równaniami różniczkowych o współczynnikach zależnych od czasu. Równania ruchu rozwiązano w sposób ścisły i podano odpowiednie wzory rekurencyjne dla obliczania wariancji przemieszczania zębów, wariancji prędkości przemieszczenia i funkcji korelacji wzajemnej między tymi wielkościami. Otrzymane wzory są jednak skomplikowane i nadają się praktycznie tylko do analizy numerycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. MAKSIMIUK, Analiza dynamiczna dyskretnego stochastycznego modelu jednostopniowej przekładni zębatej, Rozprawa doktorska 1975, Biblioteka PW.

L. MÜLLER, Nowy model dynamiczny przekładni walcowej o zębach prostych, Przegl. Mech., 21, 1974.

L. MÜLLER, Przekładnie zębate obliczenia wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 1972.

W. NADOLSKI, Modelowanie dynamiczne przekładni zębatych jednostopniowych, Prace IPPT, 14/1972.