ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 18, No 4 (1970)

Articles

Pełzanie Półpłaszczyzny przy Mieszanych Warunkach Brzegowych PDF
Z. Piekarski, G. Szefer 514-530
Stany Krytyczne Nierównomiernie Ogrzanych Perforowanych Płyt Kolistych PDF
P. Klemm 531-541
Drgania Przypadkowe Oscylatora Harmonicznego Wywołane Pewnym Prawie Stacjonarnym Procesem Losowym PDF
A. Tylikowski, S. Kawulok 543-550
Dynamiczne Linie Wpływu Ugięć Wieloczęściowego Pasma na Sprężystym Podłożu PDF
R. Skarżyński 551-563
Z Zagadnień Wartości Własnych Płyt Pierścieniowych PDF
O. Mateja 565-577
Przyspieszenia Drgań Skrętnych Cienkościennego Pręta o Profilu Otwartym PDF
M. Sarna 579-594
Metoda Sił dla Układów Lepkosprężystych PDF
J. Kubik 594-605
Bezpośrednie Wyznaczanie Składowych Naprężenia Metodą Charakterystyk Na Podstawie Samych Izochrom PDF
R. Wojnar 607-613
Drgania Zdeterminowane i Przypadkowe Układu o Jednym Stopniu Swobody Przy Charakterystyce Sprężystości w Postaci Linii Łamanej PDF
K. Piszczek 615–628
Zastosowanie metody różnic skończonych do zagadnień pełzania kołowo cylindrycznych powłok PDF
Sumio Marakami 631-674
Metody iteracyjne rozwiązania pewnego równania charakterystycznego PDF
L. Wiśniewski 675-682
Plastyczne Skręcanie Prętów Kołowo-Zakrzywionych o Dowolnej Niejednorodności Poprzecznej PDF
M. Galos, M. Życzkowski 683-701
Wymuszone Drgania Skrętne Pręta z Materiału Lepkosprężystego PDF
A. Forys, A. Forys 703-714
O związkach podstawowych teorii powłok plastycznych PDF
M. Duszek, A. Sawczuk 715-731