ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 1 (1953)

Articles

Rozwiązanie zagadnienia płaskiego teorii sprężystości w układzie współrzędnych prostokątnych / O pewnych szczególnych przypadkach wytrzymałości tarczy nieograniczonej z odmiennym ośrodkiem zarysu eliptycznego PDF
F. Szelągowski 3-5 / 6-12
Drgania i Stateczność Masztów oraz Iglic PDF
J. Naleszkiewicz, A. Szaniawski 3-36
Podstawy Uwzględniania Wzmocnień Obwodowych w Wytrzymałościowym Obliczaniu Rury Poddanej Działaniu Wewnętrznego Ciśnienia PDF
Z. Kłębowski 3-43
Ugięcie Pręta Ściskanego Mimośrodowo pod Działaniem Siły Krytycznej PDF
M. Życzkowski 3-13
Nowa Metoda Rozwiazywania Statycznie Niewyznaczalnych Ustrojów Prętowych na Modelach bez Wykonywania Przeciec
E. Szczepaniak 3-11
Z Zagadnień Podstawowych Teorii Stanów Granicznych w Ortotropowych Ustrojach Płytowych (Plastyczne Wyczerpanie Nośności) PDF
W. Olszak 3-21
Płyty na Sprężystym Podłożu PDF
A. Lisowski 3-17
Wyznaczenie Przybliżonej Wielkości Ugięcia Płyt na Podstawie Metody Ritza PDF
J. Nowiński 3-39
O Pewnej Metodzie Obliczania Amplitud Drgań Wymuszonych PDF
W. Fiszdon 3-10
O Kształtach Pęknięć Powierzchniowych PDF
Z. Wasiutyński 3-14
Dźwigary Załamane W Planie PDF
W. Wierzbicki 5-69
O Powstawaniu Wyboczenia Prętów Prostych PDF
W. Wierzbicki 3-66
Kierunki Możliwych Usprawnień w Obliczeniach Łuków PDF
W. Wierzbicki 3-57
Zastosowanie Różnic Skończonych w Przypadkach Dwukierunkowych Stanów Naprężeń w Budowlach PDF
W. Wierzbicki 3-47
O Geometrycznych Metodach Badania Konstrukcji Prętowych PDF
W. Wierzbicki 3-62