Engineering Transactions, 1, -, pp. 3-11, 1953

Nowa Metoda Rozwiazywania Statycznie Niewyznaczalnych Ustrojów Prętowych na Modelach bez Wykonywania Przeciec

E. Szczepaniak

Data in PDF.
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. E. Beggs, The Use of Models in the Solution of Indeterminate Structures. J. Franklin Inst. 203 (1927), str. 375 lub Verh, d. Z. Intern. Kongr, F. Techn. Mech., Zurych 1927, str. 301.

. Sayed Abd El-Wahed, Die Gelenkmethode, ein Verfahren zur Ermittlung stutisch unbestimmter Grössen und deren Einflusslinien, Berlin 1931.

E. Szczepaniak, Ramy wielokrotnie statycznie niewyznaczalne, Podr. Inz., t. II, str. 797, Warszawa 1947.

E. Szczepaniak, Rozwiązywanie statycznie niewyznaczalnych belek i ramownic sposobem sprężystego utwierdzenia prętów w węzłach, Prace nauk. bad. Inst. Techn. Bud. 1947.