ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 29, No 2 (1981)

Articles

Nieliniowe Zagadnienie Stateczności Trójwarstwowej Powłoki Walcowej przy Obciążeniach Złożonych PDF
M. Ostwald 165-181
Małowyniosła Powłoka Sferyczna z Losowymi Odchyłkami Kształtu PDF
Z. Branicki, M. Skowronek 183-198
Dwuwymiarowy Serwomechanizm do Ciągłej Korekcji Rozłożenia Masy Wirnika Sztywnego (Wyrównoważanie Eksploatacyjne w Jednej Płaszczyźnie Korekcji) PDF
Z. Gosiewski 199-212
Monisothermal Poiseuille Flow of a Newtonian Fluid with Temperature Dependent Viscosity PDF
Z. Nowak, K. Rup 213-227
Pierscieniowy Stempel na Warstwie Poprzecznie Izotropowej z Dowolnymi Warunkami na Brzegu Dolnym PDF
B. Rogowski 229-238
Nieliniowa Analiza Statyki Cienkich Powłok Osiowosymetrycznych Metodą Elementów Skończonych PDF
W. Borkowski, M. Kleiber 239-255
Stacjonarny Naddźwiękowy Opływ Walca z Płaskim Czołem, Gazem Lepkim i Przewodzącym Ciepło PDF
A. Topoliński, E. Walicki 257-266
Projektowanie i Nośność Graniczna Elementów Połączeń Sworzniowych PDF
W. Zowczak 267-278
Post-Yield Deflection of Elastic-Plastic Beams Under Uniformly Increasing Loads PDF
S. Dorosz, A. Sawczuk, A. Biegus, Z. Kowal, W. Seidel 279-294
Vibration and Bending of a Cracked Plate PDF
B.D. Aggarwala, P.D. Ariel 295-310
Teoretyczna Analiza Promieniowego Wyciskania Powierzchni Wewnętrznej Wielowypustu PDF
Le Quang Mihn, H. Petryk 311-319
O Równaniach Teorii Liniowej Powłok z Uwzględnieniem Poprzecznych Odkształceń Postaciowych PDF
Z. Mazurkiewicz, R. Nagórski 321-342
Doświadczalna Weryfikacja Teorii Obliczeń Sił w Procesie Wyciskania PDF
J. Piwnik 343-349