Engineering Transactions, 29, 2, pp. 311-319, 1981

Teoretyczna Analiza Promieniowego Wyciskania Powierzchni Wewnętrznej Wielowypustu

Le Quang Mihn
Hanoi
Viet Nam

H. Petryk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Przy użyciu metody linii poślizgu przeprowadzono analizę zagadnienia promieniowego wyciskania powierzchni wewnętrznej wielowypustu. Podano siatki linii poślizgu i odpowiednie hodo­grafy prędkości dla wstępnej i końcowej fazy procesu, wyznaczono rozkłady nacisków na powierzchni narzędzia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

LE QUANG MINH, Praca Doktorska, Politechnika Warszawska 1976.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Clarendon Press, Oxford 1950.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastyczne, PWN, Warszawa 1967.

H. FORD, Advanced mechanics of materials, Longmans 1963.

V. V. SOKOLOVSKIJ, Teoria plasticnosti, Moskwa 1969.

V. A. ZALNIN, D. D. IVLEV, K teorii vdavlivanija sampa w plasticskou sredu, PMTF, 3, 214 1960.

V. V. SOKOLOVSKIJ, Pola naprażenij i skorostiej pri voloceni i plasticeskoj polosy, Inż. Zurnal, 2, 298, 1962.

V. V. SOKOLOVSKIJ, Complete plane problems of plastic flow, J. Mech. Phys. So1ids, 10. 353, 1962.