ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 26, No 3 (1978)

Articles

Funkcje Przemieszczeń dla Drugiego Osiowo-Symetrycznego Zagadnienia Mikropolarnej Elastostatyki PDF
J. Dyszlewicz 371-379
Misfitting Elliptic Elastic Inhomogeneity Problem in Perfectly Anisotropic Media PDF
R.R. Bhargava, H.S. Saxena 381-395
Theoretical Analysis of Reactions in the Knee Joint Caused by Impact PDF
L. Lindbeck 397-406
Infection of a Mixture of Small Particles Into a Flow, Treated as a Perturbation Problem PDF
F. Feuillebois, A. Lasek 407-426
Analiza Parametrów Odbitej Fali Uderzeniowej w Układzie Gaz-Ciało Stałe PDF
M. Maciejewski, A. Maranda, J. Nowaczewski, B. Zygmunt 427-435
Wariacyjna Metoda Wyznaczania Efektywnych Własności Lepkosprężystych, Anizotropowych Materiałów Złożonych PDF
S. Tokarzewski 437-455
Finite Plastic Deformations of Orthotropic Circular Plates Under Gaussian Impulse PDF
S. Anantha Ramu, K. Janardhana Iyengar 457-470
Precise Measurement and Formulation of Plastic Behaviour of Metals PDF
Y. Ohashi 471-500
Analiza Pola Przemieszczeń i Naprężeń w Warstwowej Półprzestrzeni Lepkosprężystej przy Zastosowaniu Metody Przyrostowej PDF
B. Dudkowska 501-513
Creep Rapture of Structures at Elevated Temperature and Estimates of Rupture Life PDF
W. Wojewódzki 515-540
Płaski Przepływ przez Przegrodę Przepuszczalną w Przewodzie o Ściankach Równoległych PDF
P. Kijowski, I. Szafrankowska 541-522
Evaluation of the Reliability of Structural System with Critical Sets Having Joint Elements in Common PDF
W. Dziubdziela, Z. Kowal 553-559