Engineering Transactions, 1, -, pp. 3-5 / 6-12, 1953

Rozwiązanie zagadnienia płaskiego teorii sprężystości w układzie współrzędnych prostokątnych / O pewnych szczególnych przypadkach wytrzymałości tarczy nieograniczonej z odmiennym ośrodkiem zarysu eliptycznego

F. Szelągowski

Data in PDF. 
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

No data.