Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 23-36, 1985

Optymalizacja Pól Termicznych w Tarczach

B. Mokrski
Politechnika Śląska, Instytut Mechaniki Teoretycznej, Gliwice
Poland

Celem pracy jest przedstawienie kryteriów i warunków optymalizacji pól termicznych w tarczach sprężystych. Rozwiązane są także przykłady numeryczne na podstawie algorytmów zadania programowania nieliniowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. FINDEISEN, J. SZYMANOWSKI, A. WIERZBICKI, Teoria i metody optymalizacji, PWN, Warszawa 1977.

E. J. HAUG, J. S. ARORA, Applied optimal design, A Wiley-Interscience Publication, New York 1979.

J. HOLNICKI-SZULC, Sprężanie termiczne na przykładzie zagadnienia kolowo-symetrycznego, Mech. Teoret. Stos., 18, 4, 649-654, 1980.

M. P. KAMAT, R. J. HAYDUK, Recent development in quasi-Newton methods for structural analysis and synthesis, AIAA J., 20, 5, 672-679, 1982.

H. MATTHIES. G. STRANG, The solution of nonlinear finite element equations, Int. J. Num. Met. Eng., 14, 1613-1626, 1979.

B. MOKRSKI, Najszybsze nagrzewanie powłoki walcowej, ZN Pol. Śl., Mat.-Fiz., 31, 123-129, 1980.

B. MOKRSKI, Najdokładniejsze nagrzewanie powłoki walcowej, ZN. Pol. Śl., Mat.-Fiz., 31, 131-138, 1980.

B. MOKRSKI, Nieliniowe problemy optymalizacji pól termicznych w powłokach sprężystych. I. Podstawowe zależności nieliniowej teorii optymalizacji, (w druku).

B. MOKRSKI, Nieliniowe problemy optymalizacji pól termicznych w powłokach sprężystych. Il. Metody rozwiązań zadań optymalizacji, (w druku).

Э. И. ГРИГОЛЮК, Я. С. ПОДСРИГЛЧ, Я. И. БУРАК, Оптимизация нагрева оболочек и nлacmин, Наук. Думка, киев 1979.

П. М. ОГИБЛЛОВ, В. Ф. ГРИБАНОВ, Термоустойчивость пластин и оболочек, Изд. Моск. Унив. 1968.