Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 3-22, 1985

Lepkosprężysty Element Czasoprzestrzenny

A. Podhorecki
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

A. Podhorecka
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

Podano sposób modelowania ośrodka lepkosprężystego w metodzie czasoprzestrzennych elementów skończonych. Praca zawiera ogólny algorytm budowy macierzy sztywności elementu czasoprzestrzennego dla dowolnego stanu naprężenia. Podany algorytm charakteryzuje się znaczną prostotą zachowując walory klasycznej metody elementów skończonych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. KĄCZKOWSKI, The method of finite space-time elements of structures, J. Tech. Phys., 16, 1, 69-84, 1975.

Z. KĄCZKOWSKI, Metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych, Arch. Inżyn. Lądow., 22, 3, 365-3 78, 1976.

Z. KĄCZKOWSKI, General formulation of the stiffness matrix for the space-time finite elements, Arch. Inżyn. Lądow., 25, 3, 351-357, 1979.

Z. KĄCZKOWSKI, M. WITKOWSKI, Uwzględnienie tłumienia zewnętrznego w metodzie elementów czasoprzestrzennych, Arch. Inżyn. Lądow., 23, 3, 247-254, 1977.

W. NOWACKI, Teoria pełzania, Arkady, Warszawa 1963.

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1972

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

J. LANGER, Tłumienie pasożytnicze w komputerowych rozwiązaniach równań ruchu, Arch. Inżyn. Lądow., 25, 3, 359-369, 1979.

W. DERSKI, S. ZIEMBA, Analiza modeli reologicznych, PWN, Warszawa 1968.