Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 151-164, 1985

Dobór Schematu Belki Drgającej z Warunku na Optymalne Przestrojenie

B. Olszowski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Na przykładzie belki dwuprzęsłowej wykonującej drgania giętne pod wpływem wymuszenia harmonicznego o ustalonej częstości kołowej przeprowadzono analizę numeryczną jej widma częstości drgań własnych jako funkcji jednej zmiennej decyzyjnej. Na podstawie tej analizy rozwiązano problem optymalizacji dyskretnej metodą systematycznego przeszukiwania. Przedyskutowano jakościowe własności strategii optymalnej w przypadku, gdy zmienna decyzyjna może zmieniać się w sposób ciągły.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. J. BOX, A comparison of several current optimization methods and the use of transformations in constrained problems, Computer J., 9, 1966, 67-77.

R. L. FOX, Optimization methods for engineering design, Addison-Wesley Publ. Comp., 1971.

O. FRIBERG, Exact methods in coupled vibrations of beams and in dynamie substructure synthesis, Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Goteborg 1984.

В. КолоУшЕк, Дииамика строительных онструкi1ий, Стройиздат, Москва 1965.

B. OLSZOWSKI, Same problems of optimum design of vibrating systems, Arch. Mech., 27, 4, 605-615, 1975.

B. OLSZOWSKI, O rekurencyjności widm częstości drgań własnych, część I i II, Rozpr. Inż., 26, I, 51-64, 65-89, 1978.

B. OLSZOWSKI, Analiza ciągów drgań ·własnych w płaskich układach prętowych, Zesz. Nauk., nr 1, Polit. Krakowska, 1980.

B. OLSZOWSKI, A. TOMANA, Optymalne kształtowanie prętowych układów drgających, W: Optymalizacja wytrzymałościowa konstrukcji, Ossolineum, 403-421, 1983.

A. TOMANA, Zastosowanie ścisłych elementów skońCzonych do optymalnego kształtowania prętowych układów drgających, Rozpr. doktorska, Polit. Krakowska, 1980.

W. H. WITTRICK, F. W. WILLIAMS, A generał algorithm for computing natura! frequencies of elastic structures, Quart. J. Mech. Appl. Math., 24, 3, 1971, 263-284.

B. AKESSON, H. TAGNFORS, O. JOHANESSON, Bojsvangende balkar och ramar, Almqvist et Wiksell, Stockholm 1972.

B. AKESSON, H. TAGNFORS, Tables of eigenmodes for vibrating uniform one-span beams, Publication no 23, Division of Solid Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg 1971.