Engineering Transactions, 22, 4, pp. 655-668, 1974

Problemy Stanów Równowagi Sił i Zgodności Przemieszczeń w Dyskretnych Układach Sprężystych

B. Olszowski
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki Budowli
Poland

W pracy przeprowadzono rozważania nad interpretacja, powstawaniem i struktura macierzy, liniowo niezależnych i jednorodnych układów równań równowagi sił i zgodności przemieszczeń. Ograniczono się przy tym do przypadku liniowych związków statycznych i kinematycznych oraz do węzłowego działania obciążeń. Wykorzystując jednorodny zapis równań zaproponowano jednolity i ogólny sposób analizy kineto-statycznych własności układów dyskretnych o więzach dwustronnych. Rozważania zilustrowano trzema przykładami układów prętowych pracujących głównie na zginanie i siły osiowe.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. J. FENVES, F. H. BRANIN, Network-topological formulation of structural analysis, J. Str. Div., Proc. ASCE, 89, ST4, 483 - 514, 1963.

N. C. LIND, Analysis of structures by system theory, J. Str. Div., Proc. ASCE, 88, ST2, 1 - 22, 1962.

S. P. MAUCH, S.J. FENVES, Releases and constraints in structural networks, J. Str. Div., Proc. ASCE, 93, ST5, 401 - 417, 1967.

B. OLSZOWSKI, O dwoistości podstaw mechaniki dyskretnych układów sprężystych, Arch. Mech. Stos., 25, 6, 1007 - 1024, 1973.

B. OLSZOWSKI, Dualne aspekty analizy układów prętowych, Rozpr. Inż., 22, 1, 3 - 19, 1974.

M. J. SEWELL, On dual approximation principles and optimization in continuum mechanics, Phil. Trans. of the Royal Society of Lonodn, Series (A), Math. Phys. Sci., 265, 1162, 319 - 351, 1969.

W. R. SPILLERS, Network analogy for the truss problem, J. Eng. Mech. Div., Proc. ASCE, 88, EM6, 33 - 40, 1962.

W. R. SPILLERS, Network analogy for linear structures, J. Eng. Mech. Div., Proc. ASCE, 89, EM4, 21 - 29, 1963.

W. R. SPILLERS, Automated structural analysis: An introduction, Pergamon Press, New York City 1972.