Engineering Transactions, 28, 1, pp. 3-20, 1980

Zginanie Stożkowej Powłoki Perforowanej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie

R. Nagórski
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Warszawa
Poland

Z. Rychter
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Warszawa
Poland

W pracy uzyskano rozwiązanie problemu zginania sprężystej, stożkowej powłoki perforowanej o gęstej siatce. Przyjęto ciągły model obliczeniowy przedstawiony w monografii [1]. Wykorzystano wyprowadzone w pracy [2] równania różniczkowe typu Meissnera, których rozwiązanie w przypadku rozważanej powłoki stożkowej uzyskano za pomocą szeregów potęgowych. Uwzględniono technicznie ważne przypadki obciążeń. Szczegółowo rozważono powłokę o jednym brzegu obciążoną ciężarem własnym przy dwóch rodzajach podparcia brzegu. Podano przykład liczbowy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Cz. Woźniak, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

Z. Mazurkiewicz, R. Nagórski, On equations of net shells of net shells of revolution subjected to rotationally-symmetric loads, Arch. Mech., 30, 3, 1978.

M. T. Huber, Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1954.

S. A. Ambarcumian, Teoria anizotropnych oboloček, Moskwa 1961.

P. B. J. Gravina, Teorie und Berechnung der Rotationshalen, Springer-Verlag, Berlin-Götingen- Heidelberg, 1961.

W. Flügge, Powłoki. Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1972.