Engineering Transactions, 28, 2, pp. 255-269, 1980

Zginanie Obrotowo-Symetrycznie Sferycznej, Małowyniosłej Powłoki Ortotropowej

R. Nagórski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

K. Trawiński
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

W pracy rozważono sprężysta, ortotropową powłokę sferyczna o małej wyniosłości, obciążona obrotowo-symetrycznie. Rozwiązanie ogólne problemu zginania uzyskano na podstawie równań H. Reissnera za pomocą funkcji Bessela i szeregów potęgowych (całki szczególne). Na przykładzie powłoki o jednym brzegu, obciążonej ciężarem własnym zbadano zachowanie się ustroju przy różnych parametrach charakteryzujących ortotropię i wpływ pominięcia całek szczególnych równań Reissnera na rozwiązanie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. MAZURKIEWICZ, R. NAGÓRSKI, O równaniach powłok obrotowych, obciążonych obrotowo-symetrycznie, Arch. Inż. Lad., 24, 1, 1978.

W. FLÜGGE, Powłoki. Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1972.

A. A. AMBARCUMIAN, Teoria anizotropnych obołoczek, Moskwa 1961.

N. W. Mc LACHLAN, Funkcje Bessela dla inżynierów, PWN, Warszawa 1964.