Engineering Transactions, 32, 1, pp. 51-55, 1984

Funkcje Naprężeń w Szczescioparametrowej Teorii Powłok

Z. Rychter
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W ramach teorii liniowej rozważono równania równowagi powłok posiadających sześć lokalnych stopni swobody [3-8]. Przedstawiono parametryczne rozwiązanie ogólne tych równań, wyrażone za pomocą sześciu funkcji naprężeń.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

К. Ф. ЧЕРНЫХ, Линейная теория оболочек, т. 2, Ленинград 1964.

E. REISSNBR, A note on stress function and compatibility equations in shell theory, Topics in Applied Mechanics, Elsevier 1965.

W. ZERNA, Matematisch strenge Theorie elastischer Schalen, ZAMM, 42, 7/8, 333-341, 1962,

L. M. HABIP, Theory of elastic shells in the reference state, Ing. Archiv, 34, 228-237, 1965.

CZ. WOŹNIAK, Nieliniowa teoria powłok, PWN, Warszawa 1966.

P. M. NAGHDI, The theory of shells and plates, Handbuch der Physik VIa/2, 1972.

W. PIETRASZKIEWICZ, Finite rotations and Lagrangean description in the non-linear theory of shells, PWN, Warszawa-Poznań 1979.

И. Н. ВЕКУА, Некоторые общие методы построения различных варuаипюв теории оболочек, Наука, Москва 1982.

P. M. NAGHDI, Foundations of elastic shell theory, Progress in Solid Mechanics, V. 4, 1963.