Engineering Transactions, 30, 2, pp. 131-150, 1982

Numeryczna Analiza Nieliniowych Zagadnień Utraty Stateczności Kratownic Sprężystych przy Obciążeniach Wieloparametrowych

Z. Waszczyszyn
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

E. Pytel
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

NGUYEN CAO DUONG
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Wychodząc z funkcjonału energii potencjalnej układu wyprowadzono przyrostowe, nieliniowe równania metody elementów skończonych dla konserwatywnych, wieloparametrowych obciążeń, Podano również kryteria występowania różnych typów punktów krytycznych.
Opracowano element zastępczy dla kratownicy płaskiej, polegający na przyjęciu w środku rozpiętości pręta sprężyny o nieliniowej charakterystyce i parametrach dobranych tak, aby dobrze przybliżyć pozakrytyczne ugięcia pręta.
Algorytm wyznaczania granicy strefy krytycznej na powierzchni równowagi oparto na metodzie opisanej w [18], obliczania ścieżki równowagi w przestrzeni konfiguracyjno-przemieszczeniowej.
Jako przykład liczbowy przeanalizowano kratownicę dwuprętową. W szczególności wyznaczono dla niej strefę krytyczną i krzywe graniczne dla lokalnej i globalnej utraty stateczności.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. O. BRUSH, B. O. ALMROTH, Buckling of bW'S, plates and shells, Mc Graw-Hill, 1975.

D. A. DEPPO, R. SCHMIDT, Stability of two-hinged circular, arches under independent loading parameters, AIAA J., 12, 3, pp. 385-386, 1974.

D. A. DEPPO, R. SCHMIDT, Large deflections and stability of hingeless circular arches under interacting loads, J. Appl. Mech., 41, 4, 989-994, 1974.

K. HUSEYIN, The stability boundary of systems with one degree of freedom, Mecanica, 4, 5, 306-316, 1970.

K. HUSEYIN, Nonlinear theory of elastic stability, Noordhoff Int. Publ., Leyden 1975.

R. H. PLANT, Stability of shallow arches under multiple loads, J. Eng. Mech. Div., ASCE EMS, 104, 1015-1026, 1978.

E. RIKS, An incremental approach to the solution of snapping and buckling problems, Int, J. Solids Structures, 15, 529-551, 1979.

J. ROORDA, Concepts in elastic structural stability, Mech. Today 1, 322-372, Pergamon 1972.

H. L. SCHREYER, E. F. MASUR, Buckling of shallow arches, J. Eng, Mech. Div., ASCE, EM4, 92, 1-17, 1966.

S. P. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

Z. WASZCZYSZYN, Problemy numeryczne nieliniowej analizy konstrukcji sprężystych., Nowoczesne problemy stateczności konstrukcji, Ossolineum 1981 341-380.

R. H. B. WBLTON, II, Snap-through of arch model under multiple loads, J. Eng. Mech. Div. ASCE, EM4, 104, 964-967, 1978.