Engineering Transactions, 36, 1, pp. 29-54, 1988

Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Obszarach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część I. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych Zadania Bez Ograniczeń Geometrycznych

W. Bodaszewski
Politechnika Świętokrzyska, Instytut Mechaniki Stosowanej, Kielce
Poland

Podano ogólne wzory na wyznaczanie parametrów statycznie dopuszczalnej linii nieciągłości naprężeń, która rozdziela obszary jednorodnych i granicznych stanów płaskich, spełniających warunek Hubera-Misesa. Sformułowano warunki istnienia rozwiązań linii oraz przedstawiono określony nimi, wygodny w zastosowaniach obraz obszaru dopuszczalnego A. Otrzymane wzory wykorzystano w algorytmie poszukiwania struktur pól elementarnych o najmniejszej liczbie linii, zależnej od warunków brzegowych, dla których to struktur rozwiązania pól istnieją. Rozważano zadania bez ograniczeń geometrycznych. Szczegółowo przedstawiono rozwiązania pól elementarnych, zawierających cztery obszary jednorodne. Stanowią one osobną klasę dotychczas nie analizowaną. Rezultatem dodatkowym jest prosta konstrukcja wykresu, która pozwala, bez żadnych dodatkowych obliczeń, znajdować parametry linii rozdzielającej obszary, w których dowolnie narzucono wartości parametrów naprężeń. Wykres jest również przydatny w jakościowych i ilościowych analizach struktur bardziej złożonych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, Projektowanie konstrukcji metodą granicznych pól naprężeń, PWN, Warszawa 1985.

Węzły i połączenia konstrukcyjne, Praca zbiorowa koordynowana przez H. FRĄCKIEWICZA, WNT, Warszawa 1986.

J. SZLAGOWSKI, Kształtowanie węzłów konstrukcji stalowych metodą tensorowego nakładania dwóch pól naprężeń, Rozpr. Inżyn., 29, 3, 401-417, 1981.

W. BODASZEWSKI, Rozwiązania statycznie dopuszczalnych płaskich i granicznych siatek linii nie­ciągłości naprężeń, Prace IPPT, 43, 1983.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, Graniczne i statycznie dopuszczalne nieciągle pola naprężeń dla szacowania nośności granicznej, Prace IPPT, 20, 1976.