Engineering Transactions, 21, 1, pp. 89-106, 1973

Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dźwigarów Siatkowych o Pasach Równoległych

J. Misiak
Politechnika Warszawska
Poland

The aim of the paper is to solve the problem of stability of the plane form of bending of lattice girders with parallel flanges. On basis of the paper by H. FRACKIEWICZ "Buckling of lattice plates", the method applied is that of calculation of buckling of plane lattices by means of the theory of discrete media. The equations of equilibrium of the buckled girder are expressed in terms of dis- placements, and they yield the critical values of external loads as well as the corresponding form of buckling.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRACKIEWICZ, Geometry of a discrete set of points, Arch. Mech. Stos., 18, 3, 1966.

H. FRACKIEWICZ, Deformation of a discrete set of points, Arch. Mech. Stos., 18, 6, 1966.

H. FRACKIEWICZ, The geometry of a discrete set of points on a surface, Arch. Mech. Stos., 19, 2, 1967.

H. FRACKIEWICZ, A plane problem of the theory of elasticity for media with a discrete lattice structures, Arch. Mech. Stos., 19, 5, 1967.

H. FRACKIEWICZ, The bending problem of plane grates of discrete structure, Arch. Mech. Stos., 22, 2, 1970.

H. FRACKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

H. FRACKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech., 23, 4, 1971.

R. KOSSOWSKI, O pewnej metodzie rozwiazywania układów równań liniowych ze współczynnikami w postaci wielomianowej i jej zastosowaniach w technice. Rozprawa doktorska, Politechnika.

Warszawska 1972.

J. LEWINSKI, Stateczność rusztów siatkowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972,

F. MARKUSZEWSKI, O pewnej metodzie obliczania sil krytycznych w układach prętowych [w druku].