Engineering Transactions, 23, 2, pp. 187-198, 1975

Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dwupasowych Dźwigarów Kratowych przy Działaniu Siły Skierowanej do Bieguna

H. Frąckiewicz
Politechnika Świętokrzyska
Poland

J. Misiak
Politechnika Świętokrzyska
Poland

Przedmiotem pracy jest zagadnienie stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, poddanych działaniu sił w świetle eulerowskiego kryterium stateczności. Otrzymano układ sześciu równań równowagi dźwigara w stanie wyboczenia płytowego, z których obliczono krytyczna wartość obciążenia zewnętrznego i postać wyboczenia dźwigara. Zbadano wpływ takich parametrów, jak odległość bieguna, który śledzi siła zewnętrzna, oraz sposób obciążenia krytycznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji prętowych, Arch. Inż. Lądowej, 19, 1, 1973.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

M. COMO, Lateral buckling of a cantilever subjected to a transverse follower force, Int. J. Solids and Struct. 3, 515-523, 1966.

[in Russian]

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970,

H. FRĄCKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech. Stos., 23, 4, 1971.

H. FRĄCKIEWICZ, J. MISIAK, Analiza stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, Rozpr. Inż., 23, 1, 1975.

A. GAJEWSKI, Pewne problemy optymalnego kształtowania pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna, Mechanika Teoretyczna F Stosowana, 8, 2, 1970.

A. GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Optymalne kształtowanie pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna, Rozpr. Inżyn., 17, 2, 1969.

A. GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Optimal design of elastic columns subject to the general conservative behaviour of loading, Zeitsch. angew. Math. Physik, 5, 806-818, 1970.

[in Russian]

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1973.

H. LRIPHOLZ, Über den Einflus des Dämpfung bei nichtkonservativen Stabilitätsproblemen elastischer Stäbe, Ingenieur-Archiv., 1964.

J. LEWINSKI, Stateczność rusztów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej formy zginania dźwigarów siatkowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów siatkowych o pasach równoległych, Rozpr. Inżyn., 21, 1, 1973.

J. MISIAK, Analiza stateczności dźwigarów kratowych poddanych działaniu sił zachowawczych, Rozpr. Inżyn., 23, 1, 1975.

[in Russian]

[in Russian]

S. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Theory of elastic stability, Mc Graw-Hill, 1961. Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

[in Russian]

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, Warszawa 1970.