Engineering Transactions, 25, 4, pp. 633-657, 1977

Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dźwiagarów Ramowych Dwupasowych Poddanych Działaniu Obciążeń Konserwatywnych

J. Drewniak
Politechnika Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała
Poland

J. Misiak
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedmiotem pracy jest zagadnienie stateczności płaskiej postaci zginania prostokątnych dźwigarów ramowych obciążonych układem konserwatywnych sił i momentów. Uzyskano układ jednorodny sześciu równań różnicowych liniowych umożliwiających obliczenie sił i momentów krytycznych dla szeregu dźwigarów o dowolnych parametrach konstrukcyjnych. Praca zilustrowana jest przykładami liczbowymi uzyskanymi na drodze numerycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji prętowych, Arch. Inż. Lad., 19, 1, 1973.

E. BLEICH, H. H. BLEICH, Bucking strength of metal structures, Mc Graw-Hill, 1952.

G. BÜRGERMEISTER, H. STRUP, Stabilitätstheorie I, Berlin 1957.

H. FRĄCKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech. Stos., 23, 4, 1971.

H. FRACKIEWICZ, J. MISIAK, Analiza stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, Rozpr. Inżyn., 23, 1, 1975.

H. FRĄCKIEWICZ, J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dwupasowych dźwigarów kratowych przy działaniu siły skierowanej do bieguna, Rozpr. Inżyn., 23, 2, 1975.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1973.

J. LEWIŃSKI, Stateczność rusztów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1972.

J. LEWIŃSKI, Zagadnienia płyty siatkowej obciążonej w węzłach i miedzy węzłami, Rozpr. Inżyn., 22, 2, 1974.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej formy zginania dźwigarów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów siatkowych o pasach równoległych, Rozpr. Inż., 21, 1, 1973.

J. MISIAK, Analiza stateczności dźwigarów kratowych poddanych działaniu sił zachowawczych, Rozpr. Inżyn., 23, 1, 1975.

J. NALESZKIEWICZ, Zagadnienia stateczności sprężystej, PWN, Warszawa 1974.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1974.

S. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Theory of elastic stability, Mc Graw-Hill 1961; Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

A. C. WOLMIR, Ustoicivost deformirujemych sistem, Moskwa 1967.

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

Handbook of structural stability, edited by Column Research Committee of Japan Corona Publishing Company LTD, Tokyo 1971.