Engineering Transactions, 23, 3, pp. 545-557, 1975

Efekt Dynamiczny Wywołany Działaniem Ruchomego Obciążenia na Powłokę Walcową

W. Szyc
Politechnika Poznańska
Poland

F. Twardosz
Politechnika Poznańska
Poland

W pracy przedstawiono przybliżone rozwiązanie zagadnienia skończonych ugięć otwartej powłoki walcowej, swobodnie podpartej na brzegach, wywołanych obciążeniem normalnym poruszającym się ze stałą prędkością po powierzchni powłoki w kierunku tworzącej. Uwzględnia się przy tym zarówno masę własną powłoki, jak i masę związaną z obciążeniem. Punktem wyjścia są nieliniowe równania teorii małowyniosłych powłok walcowych uzupełnione odpowiednimi wyrazami dynamicznymi. Równania te rozwiązuje się metodą Bubnowa-Galerkina uzyskując układy równań różniczkowych zwyczajnych, które z kolei rozwiązano metodą Rungego-Kutty przy użyciu maszyny cyfrowej. Otrzymane w tej sposób wykresy ucięcia w czasie analizuje się w celu zbadania zależności pomiędzy prędkościami krytycznymi a parametrami obciążenia dla dwu jego przypadków: rozłożonego na odcinku obwodowym i powierzchniowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

M. ŻYSZKO, Drgania nieograniczonej płyty na sprężystym podłożu pod wpływem przesuwających się obciążeń; Arch. Inż. Lądowej, 14, 2, 1968.

[in Russian]

K. SCHNIFFNER, C. R. STEEL, The cylindrical shell with an axisymmetric moving load, AIAA paper, No 18, 1970 or AIAA Journal, 9, No 1, 1971.

[in Russian]

[in Russian]