Engineering Transactions, 28, 2, pp. 191-203, 1980

Analiza Drgań Parametrycznych Powłoki Stożkowej przy Nieliniowym Tłumieniu

F. Twardosz
Politechnika Poznańska, Warszawa
Poland

J. Zielnica
Politechnika Poznańska, Warszawa
Poland

Praca zawiera analizę drgań parametrycznych cienkościennej powłoki w kształcie stożka ściętego swobodnie podpartej na obu brzegach. Parametryczne drgania powłoki są wymuszone silami podłużnymi i wszechstronnym równomiernym ciśnieniem zewnętrznym. Na podstawie hipotezy Dawidenkowa uwzględniono nieliniowe tłumienie materiałowe. Do analizy wykorzystano wyniki rozważań przeprowadzonych w pracy [2].

Praca niniejsza podaje szereg przykładów numerycznych oraz wnioski wynikające z ich analizy.

Full Text: PDF

References

F. TWARDOSZ, Zagadnienia stateczności dynamicznie powłoki stożkowej. Wyprowadzenie podstawowych równań. Rozpr. Inż. 27, 2, 1979.

F. TWARDOSZ, J. ZIELNICA, Analiza stateczności dynamicznej powłoki stożkowej obciążonej sliami podłużnymi i wszechstronnym ciśnieniem, Arch. Bud. Masz. 25, 2, 1978, 4.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland