Engineering Transactions, 28, 2, pp. 191-203, 1980

Analiza Drgań Parametrycznych Powłoki Stożkowej przy Nieliniowym Tłumieniu

F. Twardosz
Politechnika Poznańska, Warszawa
Poland

J. Zielnica
Politechnika Poznańska, Warszawa
Poland

Praca zawiera analizę drgań parametrycznych cienkościennej powłoki w kształcie stożka ściętego swobodnie podpartej na obu brzegach. Parametryczne drgania powłoki są wymuszone silami podłużnymi i wszechstronnym równomiernym ciśnieniem zewnętrznym. Na podstawie hipotezy Dawidenkowa uwzględniono nieliniowe tłumienie materiałowe. Do analizy wykorzystano wyniki rozważań przeprowadzonych w pracy [2].

Praca niniejsza podaje szereg przykładów numerycznych oraz wnioski wynikające z ich analizy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. TWARDOSZ, Zagadnienia stateczności dynamicznie powłoki stożkowej. Wyprowadzenie podstawowych równań. Rozpr. Inż. 27, 2, 1979.

F. TWARDOSZ, J. ZIELNICA, Analiza stateczności dynamicznej powłoki stożkowej obciążonej sliami podłużnymi i wszechstronnym ciśnieniem, Arch. Bud. Masz. 25, 2, 1978, 4.