Engineering Transactions, 23, 3, pp. 431-445, 1975

Pewne Aspekty Obliczania Poprzecznych Hydrodynamicznych Łożysk Ślizgowych

T. Breczko
Wyższa Szkoła Inżynierska w Białymstoku
Poland

Praca jest poświęcona wyznaczaniu pola ciśnień w filmie olejowym poprzecznego hydrodynamicznego łożyska ślizgowego z uwzględnieniem zmian lepkości oleju jako funkcji temperatury. Przedyskutowano w niej zastosowane uproszczenia przy wyprowadzeniu równania bilansu energii. Przedstawiono zmiany lepkości i gęstości jako funkcji temperatury wybranych olejów krajowych. Przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powierzchni roboczej panewki i temperatury oleju na wlotach do łożyska z trzema klinami smarowymi. Omówiono metodę rozwiązania układu równań Reynoldsa i bilansu energii oraz warunki brzegowe przyjęte przy rozwiazywaniu tego układu równań. Przedstawiono pole ciśnień, znalezione na drodze obliczeniowej, w łożysku o perycykloidalnym zarysie powierzchni roboczej panewki oraz zmiany grubości filmu olejowego w tym łożysku. We wnioskach omówiono przypadki, w których można stosować przedstawiony układ równań Reynoldsa i bilansu energii do wyznaczania pola ciśnień w filmie olejowym poprzecznego hydrodynamicznego łożyska ślizgowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

H. CHRISTENSEN, K. TONDER, The hydrodynamic lubrication of rough journal bearings, Trans. ASME, F-95, 2, 166-172, 1973.

T. BRECZKO, Rozkład temperatury w filmie olejowym łożyska z trzema klinami smarnymi, praca doktorska, Lódz 1973.

H. McCALLION, F. YOUSIF, T. LLOYD, The analisis of thermal effects in a full journal bearing, Trans. ASME, Ser. F, 578-587, October 1970.

[in Russian]

B. ROMACKER, Die Temperaturverteilung Schmierfilm konstant belasteter Gleitlager, Karlsruhe 1965.

[in Russian]