Engineering Transactions, 23, 1, pp. 55-65, 1975

Analiza Stateczności Dźwigarów Kratowych Poddanych Działaniu Sił Zachowawczych

J. Misiak
Instytut Pojazdów, Politechnika Świętokrzyska, Ośrodek w Radomiu, Radom
Poland

Przedmiotem pracy jest analiza stateczności dźwigarów kratowych poddanych działaniu sił zachowawczych. Zbadano w niej wpływ sposobu obciążenia, układu krzyżulców, rodzajów zamocowania, wysokości dźwigara i kierunku przyłożenia obciążenia na ich stateczność. Określenie wpływu powyższych parametrów na wielkość obciążenia krytycznego ma wielkie znaczenie dla prawidłowego projektowania tych dźwigarów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dobierając odpowiednio wspomniane parametry (przy tej samej wielkości obciążenia) można zaprojektować dźwigary znacznie lżejsze.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji prętowych, Arch. Inż. Lądowej, 19, 1, 1973.

H. FRACKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech. Stos., 23, 4, 1971.

H. FRACKIEWICZ, J. MISIAK, Analiza stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, Rozpr. Inżyn., 23, 1, 1975.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej formy zginania dźwigarów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów siatkowych o pasach równoległych, Rozpr. Inżyn., 21, 1, 1973.