Engineering Transactions, 24, 4, pp. 819-833, 1976

Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w Zagadnieniach Hydrodynamicznego Smarowania Poprzecznych Łożysk Ślizgowych

K. Krzemiński
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
Poland

T. Marks
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
Poland

W pracy przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia brzegowego dla równania Reynoldsa, opisującego ruch cieczy smarnej w łożysku ślizgowym. Wykorzystano metodę elementów skończonych. Podano opis budowy programu obliczeniowego w języku FORTRAN IV. Program umożliwia obliczenie rozkładu ciśnień, nośności łożyska, kata działania obciążenia oraz współczynnika tarcia dla dowolnego kształtu poprzecznego łożyska ślizgowego, pracującego w warunkach tarcia płynnego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. ALLAN, The application of finite element analysis 10 hydrodynamic and externally pressurized pocket bearings, Wear, 19, 2, 1972.

T. ALLAN, The effect of deformation on the behaviour of hydrodynamic journal bearings, Tribology, 8, 1971.

A. CAMERON, Basic lubrication theory, Longman, London 1971.

V. CASTELLI, W. SHAPIRO, Improved method of numerical solution of general incompressible fluid film lubrication problem, J. Lubrication Technol., 4, 1967.

I. GELFAND, W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1972.

D. F. HAYS, A variational approach to lubrication problems of the finite journal bearings, ASME, Semi-Annual Meeting Paper, Detroit, Michigan 1958.

K. KRZEMIŃSKI, Zastosowanie metody elementów skończonych w hydrodynamicznej teorii smarowania łożysk porowatych, Ref. II Konf. Metody Komp. w Mech. Konstrukcji, Gdańsk 1975.

K. KRZEMINSKI, Nośność łożysk porowatych w warunkach hydrodynamicznego smarowania, Praca doktorska, Warszawa 1974.

M. M. REDDI, Finite clement solution of the incompressible lubrication problem, J. Lubrication Technol., 6, 1969.

O.C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.