Engineering Transactions, 28, 1, pp. 75-92, 1980

Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych w Problematyce Hydrodynamicznego Smarowania Łożysk Porowatych

K. Krzemiński
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Warszawa
Poland

W artykule przedstawiono algorytm rozwiązania równań ruchu cieczy w łożysku porowatym metodą elementów skończonych. Analiza dotyczy łożyska o skończonej długości pracującego w warunkach tarcia płynnego, w którym przestrzenny ruch cieczy opisany został w szczelinie smarnej równaniem Reynoldsa, a w tulei porowatej równaniem Laplace’a. Podano opis budowy programu obliczeniowego napisanego w języku FORTRAN IV, który umożliwia obliczanie rozkładów ciśnień, nośności łożyska, kąta działania obciążenia oraz współczynnika tarcia dla dowolnego kształtu poprzecznego łożyska porowatego i anizotropowej budowy tulei porowatej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T. ALLAN, The application of finite element analisis to hydrodynamic and externally pressurised bearings, Wear, 19, 2, 1972.

A. CAMERON, Basic lubrication theory, Longman, London 1971.

I. ERGATONDIS, B M. IRONS, O. C. ZIENKIEWICZ, Curved, isoparametric quadrilateral element s for finite element analysis, Int, J. Solides Struc., 1968.

L. CELFAND, W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1972.

K. KRZEMIŃSKI, T. MARKS, Zastosowanie metody elementów skończoych w zagadnieniach hydrodymamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych, Roz. Inż., 24, 4, 1976.

K. KRZEMIŃSKI, Zastosowanie metody elementów skończonych w hydrodynamicznej teorii smarowania łożysk porowatych, Ref. II Konf. Metody Kom. w Mech. Konstrukcji, Gdańsk 1975.

K. KRZEMIŃSKI, Wpływ anizotropii tulei porowatej na własności użytkowe łożyska ślizgowego, Przeg. Mech., 22, 1976.

K. KRZEMIŃSKI, Rozkład ciśnień i nośność hydrodynamicznego filmy smarnego w łożyskach porowatych, Mech. Teoret. Stos. 2, 1978.

K. KRZEMIŃSKI, Analiza oporów ruchu w porowatych łożyskach ślizgowyeh, Arch. Bud. Masz., 3, 1978.

W. C. MAK, M. D. CQNWAY, The lubrication of a long, porous flexible journal bearing, Trans ASME, 4, 1977.

P. R. K. MURTI, Analysis of porous slider bearings, Wear, 28, 1974.

P. R. K. MURTI, Dynamic behavior of pure squeeze film in narrow porous bearings, Trans. ASME, 3, 1974.

M. REMBIARZ, Płaski przepływ oleju w łożysku ślizgowym z panewką porowatą, Arch. Bud Masz., 2, 1973.

W. T. ROULEAU, L. T. STEIER, Hydrodynamic porous journal bearings, Trans. ASME, 3, 1974.

D. V. SIGH, R. SINHASEN, Stability and relative stability of porous journal bearing system with axes skewed, Trans. ASME, 96, 4, 1974.

U. SRTINEVASAN, Axially undefined porous journal bearings considering cavitation and using the Beavers-Joseph criterion of velocity slip, Wear 1, 1977.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.