Engineering Transactions, 25, 3, pp. 523-537, 1977

Podłużne Uderzenie Masą w Pręt Lepkosprężysty, Półnieskończony

R. Gryboś
Gliwice
Poland

Przedmiotem rozważań jest podłużna fala napreżeń w pręcie lepkosprężystym, wzbudzona uderzeniem ciała sztywnego. Cechy lepkosprężyste pręta opisano z pomocą całkowego modelu Boltzmanna. Różniczkowo-całkowe równanie ruchu, po sprowadzeniu do postaci standardowej, rozwiązano przy użyciu metody „zamrożenia". Wyznaczono rozwiązanie szczegółowe dla przypadku maxwellowskiego jadra relaksacji, ograniczone do krótkiego przedziału czasu. Określono wpływ lepkości na prędkość fali oraz na wartość napreżeń na czole fali.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. H. C. THOMPSON, On the theory of visco-elasticity, Phil Trans. Rev. Soc. London, 231, 339-352, 1933.

R. M. DAVIES, Stress waves in solids, Surveys in Mech., Cambr. Univ. Press, 64-86, 1956.

H. KOLSKY, The propagation of stress pulses in viscoelastic solids, Phil. Mag., 8, 1, 693-698, 1956.

H. KOLSKY, The propagation of stress waves in viscoelastic solids, Appl. Mech. Rev., 11, 9, 465-468, 1958.

R. B. TESTA, Longitudinal impact of a semi-infinite circular viscoelastic rod, J. Appl. Mech., E33 3, 687-689, 1966.

A. G. BEARING, R. B. DETTING, On the longitudinal impact of two thin viscoelastic rods, J. Appl. Mech., E37, 2, 310-314, 1970.

D. B. TAULBEC, F. A. COZZARELLI, C. L. DYM, Similarity solutions 10 some non-linear impact

problems, Int. J. Non-Linear Mech., 6, 1, 27-43, 1971.

I. A. MORRISON, Wave propagation in rods of Voigt material and visco-elastic materials with three-parameter models, Quart. Appl. Math., 14, 2, 153-169, 1956.

K. TANAKA, T. KUROKAWA, Viscous property of steel and its effect on strain wave front, Bull.

ISME, 16, 92, 188-193, 1973.

R. J. ARENZ, Uniaxial wave propagation in realistic viscoelastic materials, J. Appl. Mech., E31, 1, 17-21, 1964.

E. H. LEE, J. KANTER, Wave propagation in finite rods of viscoelastic materials, J. Appl. Phys.,

, 9, 1115-1122, 1953.

D. S. BERRY, S. C. HUNTER, The propagation of dynamic stresses in viscoelastic rods, J. Mech.

Phys. Solids, 4, 2, 72-95, 1956.

S. C. HUNTER, Viscoelastic waves, Progr. Solid. Mech. 1, 1-57, Amsterdam 1960.

E. H. LEE, I. A. MORRISON, A comparison of the propagation of longitudinal waves in rods of

visco-elastic materials, J. Polym. Sci., 19, 93-100, 1956.

B. T. CHU, Stress waves in isotropic, linear, viscoelastic materials, J. Mecanique, 1, 439-462, 1962.

R. J. CLIFTON, Solutions of wave problems in inelastic materials, Mat. konf. w Jablonnie pt. „Dynamika ośrodków niesprężystych", PAN, 175-254, 1974.