Engineering Transactions, 28, 3, pp. 423-445, 1980

Stateczność Dynamiczna Układów Dyskretnych

R. Gryboś
Politechnika Śląska, Gliwice
Poland

Znane pojęcie statycznej charakterystyki wyboczeni owej uogólnione zostało na przypadek obciążenia dynamicznego. Na tej koncepcji oparto metodę obliczania dynamicznego obciążenia krytycznego układów dyskretnych. Rozważania i twierdzenia ogólne zilustrowano kilkoma przykładami badania stateczności układów nieliniowych o jednym i dwóch stopniach swobody pod obciążeniem o przebiegu skokowym.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B. BUDIANSKY, J.W. HUTCHINSON, Dynamics buckling of imperfections sensitive structures, Proceed. XIth Internat. Congr. Appl. Mech. 636-651, Berlin 1964.

B. BUDIANSKY, Theory of buckling and post-buckling behaviour of elastic structures, Adv. Appl. Mech. 14, 1-65, 1974.

B. BUDIANSKY, Dynamics buckling of elastic structures: criteria and estimates, Dynamic Stability of Structures, Przed. Press, 83-106, Oxford 1966.