Engineering Transactions, 25, 3, pp. 495-511, 1977

Metoda Kinematyczna w Dynamice Konstrukcji Sztywno-Plastycznych

G. Bąk
Warszawa
Poland

Przedstawiono metodę kinematyczna rozwiazywania niestacjonarnych problemów dynamiki konstrukcji sztywno-plastycznych w zakresie małych przemieszczeń. Wybór odpowiedniego pola prędkości przemieszczeń, w każdej chwili procesu płynięcia dokonuje się na podstawie twierdzenia ekstremalnego teorii plastyczności [1]. Zastosowanie metody zilustrowano przykładami określenia ruchu sztywno-idealnie plastycznej płyty prostokątnej i powłoki kulistej o malej wyniosłości. Rozważano obciążenie dynamiczne dowolnie zmienne w czasie.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. C. DRUCKER, Variational principles in the mathematical theory of plasticity, Proc. Symp.

Appl. Math. 8, Calculus of variations and its applications, 7, 1958 [in Russian: Mechanika Nr 6 (58) 1959].

H. G. HOPKINS, W. PRAGER, On the dynamic of plastic circular plates, ZAMP, 1954.

P. PERZYNA, Dynamic load carrying capacity of a circular plate, Arch. Mech. Stos., 3, 1958.

P. G. HODGE, Impact pressure loading of rigid-plastic cylindrical shells, J. Mech. Phys. Solids,

, 1955.

A. P. RZANICYN, Extremal properties of the shape of the velocity field in the motion of rigid-plastic

structure [in Russian], Izv. A.N. SSSR, OTN, Mech. Mash., 2, 1959.

B. P. TAMURZ, A minimum principle in dynamics of rigid-plastic bodies [in Russian], Prik. Mat.

Mech. OTN AN SSSR, 1962.

L. H. LEE, CHI-MOU-NI, A minimum principle in dynamics of elastic-plastic continua at finite

deformation, Arch. Mech. Stos., 25, 3, 1973.

T. WIERZBICKI, Direct variational approach to dynamic plastic mode solutions, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci., techn., 23, 6, 1975,

T. WIERZBICKI, Duże ugięcia dynamiczne obciążonych konstrukcji. Krytyczny przegląd istniejących teorii, Prace IPPT, 1975.

T. WIERZBICKI, Extremum principles in the dynamics of rigid-plastic bodies: A critical revies of existing applications, ELCALAP Seminar, Berlin Sept. 1975 [to appear in: Nuclear Eng. Design.],

N. JONES, A theoretical study of the dynamic plastic behavior of beams and plastic with finite-

-deflections, Int. J. Solids and Structures, 7, 1971.

R. WALTERS, N. JONES, An approximate theoretical study of the dynamic plastic behaviour of shells, Int. J. Non-Linear Mechanics, 7, 1972.

A. COX, L. MORLAND, Dynamic plastic deformations of simply-supported square plates, J. Mech. Phys. Sd., 7, 1959.

M. I. ERKHOV, Limit analysis of rotationally symmetric shalls [in Russian], Mech. Konstr.

Rasc. Soor, 4, 1966.

G. BĄK, D. NIEPOSTYN, T. WIERZBICKI, Metody rozwiązań w dynamice powłok plastycznych

Sympozjum „,Konstrukcje powłokowe. Teoria i zastosowanie", Kraków 1974.

G. BĄK, Metoda równowagi płatów w dynamice sztywno-plastycznych płyt wielokątowych [przyjęto do druku W: Biul. WAT, 2, 1977].

G. BĄK, Dynamika sztywno-plastycznej płyty prostokątnej w zakresie małych przemieszczeń

[przyjęto do druku w: Biul. WAT, 3, 1977].