Engineering Transactions, 36, 2, pp. 217-238, 1988

Niestandardowa Idealizacja Dynamicznego Zachowania Betonu w Przypadku Jednoosiowego Ściskania

G. Bąk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

A. Stolarski
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Celem pracy jest propozycja niestandardowej idealizacji dynamicznego zachowania betonu jako materiału, którego wytrzymałość zależy od historii dynamicznego naprężenia. Poszczególne odcinki idealizacji odzwierciedlają własności sprężyste betonu, jego ograniczone zdolności do odkształcania w zakresie idealnie plastycznym oraz liniowe osłabienie materiałowe z uwzględnieniem efektu degradacji sprężystej. Zasadniczym elementem proponowanej idealizacji jest sposób wyznaczania wytrzymałości dynamicznej. Wykorzystano strukturę całkowego kryterium dynamicznego uplastycznienia J. D. Campbella, które zaproponowane było i dotychczas stosowane w odniesieniu do stali miękkiej. Dwie stałe materiałowe występujące w kryterium wyznaczono na podstawie wyników badań dynamicznych betonu J. M. Bażenowa. Wykazano dobrą zgodność proponowanej idealizacji z innymi wynikami doświadczalnymi oraz propozycjami teoretycznymi.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Ю. М. БЛЖЕНОВ, Беомн при динамическом нагружении, Издательство Литературы по Строительству, Москва 1970.

J. D. CAMPBELL, The dynamic yielding of mild steel, Acta Metallurgica, 1, 706-710, 1953.

G. BĄK, A. STOLARSKI, Delayed yield effect in dynamic flow of elastic/visco-perfectly plastic material, Arch. Mech., 37, 4-5, 285-302, 1985.

D. WATSTEIN, Effect of straining rate on the compressive strength and elastic properties of

concrete, J. American Concrete Institute, 24, 8, 729-744, 1953.

R. KOWALCZYK, W. DILGER, Odkształcalność betonu zbrojonego i niezbrojonego, IPPT PAN, 44, 1971.

F. S. ROSTASY, K. HARTWICH, Compressive strenght and deformation of steel fibre reinforced

concrete under high rate of strain, The Intern. J. Cement Composites and Lightweight Concrete,

, 1, 21-28, 1985.

W. H. DILGER, R. KOCH, R. KOWALCZYK, Ducti/ity of plain and confined concrete under different

strain rates, J. American Concrete Institute, 81, 1, 73-81, 1984.

L. NILSSON, lmpact loading on concrete structures, Chalmers University of Technology, Department of Structural Mechanics, Publication 79: 1, Goteborg 1979.

P. SOROUSHIAN, K. B. CHOI, A. ALHAMAD, Dynamic constitutive behaviour of concrete, J. American Concrete Institute, 83, 251-259, 1986.

R. J. MAINSTONE, Properties of materials at high rates of straining or loading, Materiaux et Constructions, 8, 44, 102-116, 1975.

B. P. SINHA, K. H. GERSTLE, L. G. TULIN, Stress-stain relations for concrete under cyclic loading, J. American Concrete Institute, 61, 3, 195-210, 1964.

I. D. KARSAN, J. O. JIRSA, Behaviour of concrete under compressive loading, J. Struct. Division, 95, ST 12, 2543-2563, 1969.

O. BOYUKOZTURK, T. M. TSENG, Concrete in biaxial cyclic compression, J. Struct. Engineering, 110, 3, 461-476, 1984.

Z. P. BAZANT, S. S. KIM, Plastic-fracturing theory for concrete, J. Engin. Mech. Division, 105, EM 3, 407-428, 1979.

A. C. LIEBENBERG, A stress-strain function for concrete subjected to short term loading, ¬¬¬Magazine of Concrete Research, 14, 41, 85-90, 1962.