Engineering Transactions, 27, 1, pp. 155-170, 1979

Nieustalone Pełzanie Pręta Ściskanego Mimośrodowo Siłą Dowolnie Zmienną w Czasie

M. Rysz
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

M. Życzkowski
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Celem niniejszej pracy jest analiza pełzania pręta ściskanego mimośrodkowo znaną zmienną w czasie siłą; pełzanie opisano prawem Rabotnowa. Wyprowadzone równania podstawowe opisujące proces scałkowano numerycznie, uprzednio doliczając wszystkie niezbędne wielkości w otoczeniu punktu początkowego t=0; posłużono się tu rozwinięciami prawa pełzania w uogólnione szeregi potęgowe. Wyniki obliczeń pozwalają śledzić zmiany ugięcia, naprężeń i odkształceń zarówno w czasie jak i na długości pręta. Zdefiniowany w pracy czas krytyczny, zbliżony do czasu Kempnera-Hoffa, w przypadku małych mimośrodów porównano z czasem krytycznym Rabotnowa-Szestierikowa dla pręta prostego, stwierdzając na ogół znaczne różnice.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. BARGMANN, Kriechknicken bei veranderlicher Axiallast, Ing.-Archiv., 41, 1, 1-11, 1971.

B. FRAEIJS de VEUBEKB, Creep buckling, High temperature effects in aircraft structures, 267

, Pergamon Press 1958.

A. ISAKSSON, Creep rates of eccentrically loaded test pieces, Trans. Roy. Instr., 1.10, Stockholm

W. E. JAHSMAN, F. A. FIELD, Creep instability and collapse of initially straight columns, Lock-

heed Aircraft Corporation, LMSD-2457, 1958.

W. E. JAHSMAN, F. A. FIELD, A theory of creep instability of initially straight columns, Lock-

heed Aircraft Corporation, LMSD-48329, 1958.

W. E. JAHSMAN, Creep stability of a column with coupled geometric imperfection and material

behaviour effects, IUTAM Symposium Creep in Structures II, 1970, 360-370 Springer-Verlag

J. MARIN, Creep deflections in columns, J. Appl. Phys., 18, 103-109, 1947.

A. TROJNACKI, M. ŻYCZKOWSKI, Investigation of the Rabotnov-Shesterikov creep stability under general loading programs, Rozpr. Inż., 24, 2, 253-265, 1976.

M. ŻYCZKOWSKI, A. ZABORSKI, Creep rupture phenomena in creep buckling problems, IUTAM

Symposium Mechanics of Visco-Elastic Media and Bodies, 1974, 283-290, Springer-Verlag