Engineering Transactions, 31, 2, pp. 279-290, 1983

Wyznaczenie Różnicy Naprężeń Normalnych na Podstawie Obrazu Izochrom

R. Wojnar
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Zwraca się uwagę na to, że znajomość obrazu izochrom a) m (x, y) nieznanego pola naprężeń, b) m0 (x, y) jakiegoś znanego pola naprężeń, c) m1 (x, y) pola będącego super-pozycją pól a i b - pozwala wyznaczyć składowe dewiatorowe ox - oy oraz rży nieznanego pola naprężeń, a więc i kierunki główne tego nieznanego pola. Powyższe spostrzeżenie ilustrowane jest przykładem doświadczalnym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. C. DRUCKER, The photoelastic analysis of transverse bending of plates in the standard transmission polariscope, J. Appl. Mech., 9, A-161-164, 1942.

W. SZCZEPIŃSKI, Methods of characteristics in computations· of the experimental stress analysis, Bull. Acad. Polon: Sci., Serie Sci. techn., 12, 619-6, 1964.

V. TESAR, La photoelasticimetrie et ses aplications dans la construction aeronautique, La Sci. Aerienne, 2, 372-394, 1933.

M. MILDAUER, M. PERLA, Fotoelasticimetricke pristroje a merci metody, s. 395-400, CAV, Praha 1959.

R. MARK, R. PIPES, A simple method for determining principal stress directions in embedded - polariscope models, Exper. Mech., 10, 390-393, 1970.

B. MICHALSKI, Elastooptyczne badania trójwymiarowego stanu naprężenia na modelach z perforowaną warstwą czulą optycznie, Rozpr. Inż., 24, 71-91, 1976.

M. FROCHT, Photoelasticity, vol. II, p. 333, J. Wiley, N. York 1948.