Engineering Transactions, 35, 2, pp. 281-296, 1987

Dynamika Powłoki Walcowej Obciążonej Losową Serią Sił Ruchomych

P. Śniady
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

M. Witt
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Rozpatruje się drgania powłoki cylindrycznej wywołane losową serią sil ruchomych. Przyjęto, że amplitudy sił i ich poprzeczne położenie ma charakter losowy, a chwile pojawienia się na powłoce tworzą stochastyczny proces punktowy. Wyprowadzono wzory na wartość oczekiwaną i wariancję przemieszczenia powłoki, a dla procesu Poissona podano również funkcję gęstości prawdopodobieństwa i funkcję charakterystyczną oraz przedstawiono ocenę niezawodności powłoki.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

P. ŚNIADY, Drgania dźwigarów wywołane ruchomym obciążeniem, Politechnika Wrocławska, 21, 5, 1976.

L. FRYBA, Non-stationary response of a beam to a moving random force, J. Sound and Vibr., 46, 3, 323-338, 1976.

C. C. TUNG, Random response of highway bridges to vehicles loads, I. Eng. Mech. Div., 93, EM 5, 73-94, 1967.

R. IWANKIEWICZ, P. ŚNIADY, Vibration of a bridge beam due to higway traffic, Arch. Mech., 35, 5-6, 671-686, 1983.

P. ŚNIADY, Vibration of a beam due to a random stream of moving forces with random velocity, J. Sound and Vibr., 97, 1, 23-33, 1984.

P. ŚNIADY, Drgania belki nieskończenie długiej wywołane losową serią sil ruchomych, Rozpr. Inżyn., 31, 2, 193-201, 1983.

Y. K. LIN, Probabilistic theory of structure dynamics, New York, Me Graw-Hill Book Co., 1967.

S. H. CRANDAL, W. D. MARK, Random vibration in mechanical systems, Academic Press. New York and London 1963.

M. Fisz, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1967.

S. O. RICE, Mathematical analysis of random noise, Bell. Syst. Tech. J., 23, 282, 1944.

J. B. ROBERTS, The response of linear vibratory systeme to random impulses, J. Sound and Vibr., 24, 2, 375-390, 1965.

K. SOBCZYK, Metody dynamiki statystycznej, PWN, Warszawa 1973.