Engineering Transactions, 36, 2, pp. 349-366, 1988

Naprężenia w Elementach Prostopadłościennych Chłodzonych z Różną Intensywnością. Część II

R. Parkitny
Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Poland

W. Piekarska
Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Poland

W pracy przedstawiono, opierając się na teorii małych odkształceń sprężysto-plastycznych, metodę wyznaczania naprężeń chwilowych i własnych w elementach prostopadłościennych, chłodzonych jednostronnie w wodzie. Uwzględniono zmienne z temperaturą własności termo­mechanicznych. Zamieszczono i przedyskutowano wyniki obliczeń numerycznych. Przedstawiono rozkłady naprężeń własnych w tych elementach określone doświadczalnie metodą zbierania warstw.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. GOLECKI, Naprężenia cieplne w odlewach, Arch. Hutn., 12, 4, 1967.

R. PARKITNY, Naprężenia w odlewach o kształcie pryzmatycznych prętów prostych, Praca Doktorska, Częstochowa 1970.

Ю. Н. ШЕВЧЕНКО, Теоремы о розгризке в меории малых упругопласмических дефор­маций при неравномерном нагреве, Прикл. Механика, ОММИК АН УССР, т. 2, 1966.

И. БИРГЕР, Термопрочносмь демалей машин, Москва 1975.

И. БИРГЕР, А. ДЕМЯНУШКО, Теория пласмичности при неизомермическом нагружении, Изв. АН СССР, Механика и Машиностроение, 1, 1964.

И. БИРГЕР, Осмамочные наприяжения, Москва 1963.

W. SAKWA, R. PARKITNY, Badania doświadczalne naprężeń własnych powstałych w odlewach w procesie stygnęcia, Arch. Hutn., 26, 1, 1981.