Engineering Transactions, 37, 3, pp. 549-563, 1989

Płaskie Drgania Swobodne Niepodpartych Pierścieni Kołowych. Część I. Częstości Drgań Własnych.

B. Olszowski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą widm częstości drgań własnych czternastu typów modeli pierścieni kołowych. Wyniki otrzymane przy użyciu różnych modeli uproszczonych zostały porównane z rezultatami uzyskanymi na podstawie modelu najściślejszego, uwzględniającego odkształcalność osiową pierścienia, bezwładność obrotową jego przekrojów poprzecznych oraz wpływ ścinania.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

S. C. HUANG, W. SOEDEL, Effects of Coriolis acceleration on the free and forced in-plane vibrations of rotating rings on elastic foundation, J. Sound and Vibr., 115, 2, 253-274, 1987.

M. S. ISSA, T. M. WANG, B. T. HSIAO, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, l. Free vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 297-308, 1987.

R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe, Obliczenia dynamiczne, Arkady, Warszawa 1964.

T. M. WANG, M. S. ISSA, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, II; Forced vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 309-323, 1987.

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

S. C. HUANG, W. SOEDEL, Effects of Coriolis acceleration on the free and forced in-plane vibrations of rotating rings on elastic foundation, J. Sound and Vibr., 115, 2, 253-274, 1987.

M. S. ISSA, T. M. WANG, B. T. HSIAO, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, l. Free vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 297-308, 1987.

R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe, Obliczenia dynamiczne, Arkady, Warszawa 1964.

T. M. WANG, M. S. ISSA, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, II; Forced vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 309-323, 1987.

Прочносмь - усмойчивосмь - колебания, 1, Машиностроение, Москва 1968.

Вибрации в мехпике, 3, Колебании машин, консмрукций и их злеменмов, Машиностроение, Москва 1980.