Engineering Transactions, 37, 1, pp. 175-200, 1989

SYNTEZA SYGNAŁÓW WYMUSZAJĄCYCH W BADANIACH STANOWISKOWYGH

W. Gierulski
Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Poland

W pracy przedstawiono metodę syntezy sygnałów wymuszających dla stanowiskowych badań symulacyjnych. Sygnały wymuszające uzyskano drogą syntezy zapewniając minimalny błąd symulacji określony w dziedzinie częstości. Wskazano możliwości eliminacji wpływu sygnałów zakłócających na proces syntezy sygnałów wymuszających, na podstawie informacji uzyskanych przez pomiar dodatkowego sygnału w wybranym punkcie obiektu. Poddano dyskusji potrzebę stosowania eliminacji tych sygnałów. Przedstawiono procedury syntezy sygnałów wymuszających na przykładzie przeprowadzonych badań symulacyjnych wybranego obiektu oraz przedstawiono przykład syntezy sygnałów wymuszających, w których eksperyment rzeczywisty zastąpiono eksperymentem komputerowym. Przedstawiono wzory pozwalające na praktyczne zastosowanie metody syntezy w badaniach symulacyjnych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. BENDAT, G. PIERSOL, Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1976.

P. EYKHOFF, Identyfikacja w układach dynamicznych, PWN, Warszawa 1980.

J. M. GELFAND, S. W. FOMIN, Rachunek wariacyjny, PWN, Warszawa 1979.

J. OSIECKI, Dynamika i badania przegubów krzyżakowych i walów przegubowych, Prace PIMOT, Warszawa 1981.

J. OSIECKI, Symulacja rzeczywistych obciążeń samochodu, jego zespołów i elementów na stanowiskach badawczych, Prace PIMOT, Warszawa 1979.

J. OSIECKI, W. GIERULSKI, Opracowanie systemu badań symulacyjnych dla ciągnika ogrodniczego produkcji ZM „Predom Mesko" Skarżysko Kamienna, ITS, Politechnika Świętokrzyska, 1983.