Engineering Transactions, 14, 1, pp. 83–92, 1966

Zagadnienie oznaczania własności mechanicznych fenolowych tworzyw wzmocnionych tkaniną bawełnianą w próbie rozciągania

Jan BROS
Politechnika Krakowska
Poland

The problem of determining, by means of a tensile test, the mechanical properties of phenolics laminated and moulded with chopped cotton fabric filler

This paper discusses the conditions of the tensile test that has been performed, also the general investigation method and the procedure for determining the most important mechanical properties of phenolics laminated and moulded with chopped cotton fabric filler. The stress-strain relations, elastic modulus and Poisson's ratio are described. Later part of the paper contains an analysis of the phenomenon of tension and rupture of a test piece. Some conclusions are drawn.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. Karamara, Zagadnienie oznaczania modułu sprężystości żeliwa, Prace Inst. Odlewnictwa, 3-4, 8 (1958).

J. Broś, Statyczna analiza wyników prób zmęczeniowych konstrukcyjnych tworzyw fenolo­wych, Czasopismo Techniczne nr 2/1964.

Z. Hellwig, Regresja liniowa i jej zastosowanie w ekonomii, PWG, Warszawa 1960.