Engineering Transactions, 28, 4, pp. 513–528, 1980

Niestacjonarne oddziaływanie elementów konstrukcji z ośrodkiem

A.N. GUŹ

Poland

W.D. KUBIENKO

Opracowanie jest poświęcone omówieniu podstawowych wyników badań przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki Akademii Nauk USRR na temat aktualnych zagadnień niestacjonarnego oddziaływania fal z przeszkodami w postaci ciał sztywnych lub sprężystych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).