Engineering Transactions, 12, 1, pp. 71-100, 1964

Zastosowanie Metod Lokalnego Odprężania do Określania Naprężeń w Tubingach Żeliwnych

Z. Dyląg

Poland

The present paper is devoted to some selected methods for determining the residual stresses, most suitable for the problem under consideration. A number of methods of representing the results are proposed as well as a measurement method for solving the problem that is for determining, in a possibly simple and inexpensive way, the value of the residual stresses at certain points of cast iron tubings. The control tests carried out by the author are described, giving a discussion of the results. A number of diagrams are given, which can be of use for similar investigations. In conclusion, a number of practical remarks are given, concerning the above methods.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. DYLĄG, Z. ORŁOŚ, Badanie wpływu wstępnych odkształceń trwałych na wytrzymałość zmęczeniową pewnej stali niskowęglowej, Biul. WAT, 9/98, 1960, 53-73.

Pod redakcją R. Osgooda, Residual stresses in metals and metal construction (przeklad na jezyk rosyjski), Moskwa 1957.

C. KLOSSEK, Naprężenia własne, Gl. Inst. Met. i Odlew., Kraków-Gliwice 1949.

[in Russian]

Z. ORŁOŚ, Pomiary naprężeń w budowie maszyn, PWT, Warszawa 1956.

Z. ORLOS, Z. DYLAG, Pomiar naprężeń metoda miejscowego odciążenia, Biul. WAT, 4/81, 1958, 40-81.

Z. ORŁOŚ, Półtrepanacyjne metody pomiarów naprężeń, Biul. WAT, 5/88, 1959, 34-73.

J. MATHAR, Ermittlungen von Eigenspannungen druch Messung von Bohrlochverformungen, Archiv für das Eisenhüttenwesen, 6,6 (Gruppe E. Bericht Nr 202), 1932, 277-281.

Z. ORŁOŚ, Z. DYLĄG, Póltrepanacyina porównawcza metoda pomiaru naprezen, Rozpr. Inzyn., 3, 7 (1959), 339-359.

Z. DYLĄG, Z. ORŁOŚ, Analiza możliwości póltrepanacji wielootworowej w przypadku jedno- osiowego stanu naprężenia, Rozpr. Inzyn., 4, 8 (1960), 847-869.

Z. DYLĄG, Z. ORŁOŚ, Zastosowanie póltrepanacyinej metody otworowej do pomiaru naprężeń, Wybrane Materiały II Kraj. Konf. Wytrz. SIMP-WAT, 1961.

W. SOETE, R. VANCROMBRUGGE, An industrial method for the determination of residual stresses, Proc. Soc. Exper. Stress Anal., 1, 8 (1950), 17-28.

[in Russian]

C. RIPARBELLI, A method for the determination of residual stresses, Proc. Soc. Exper. Stress Anal., 1, 8 (1950), 173-196.

R.A. KELSEY, Measuring non-uniform residual stresses by the hole drilling method, Proc. Soc. Exper. Stress Anal., 1, 14 (1956), 181-194.

Z. ORLOS, Pewne problemy badań naprężeń własnych i termosprężystych, w przygotowaniu do druku.

[in Russian]

A. KARAMARA, Badanie próbek żeliwnych, Kraków 1957, praca nieopublikowana.

S. KATARZYÁSKI, S. KOCAŃDA, M. ZAKRZEWSKI, Badanie własności mechanicznych metali, PWT, Warszawa 1961.

Z. DYLAG, Z. ORLOS, Wytrzymałość zmęczeniowa materiałów, WNT, Warszawa 1962.

Handbuch der Spannungs und Dehnungsmessung, VDI-Verlag, Düsseldorf 1958.

XIV Härterei Kolloquium W Wiesbaden wg Biuletynu IMP, 19, IV (1960), 4-70.

[in Russian]

S. ALTRICHTER, Die mathematischen Grundlagen der Eigenspannungsmessung mit dem Bohrlochverfahren, ZIS-Mitteilungen, 12 S (1960), 843-854.

S. TIMOSHENKO, J. N. GOODIER, Theory of elasticity (przeklad na jezyk polski), Arkady, Warszawa 1962.