Engineering Transactions, 17, 4, pp. 601-614, 1969

Drgania belki lepkosprężystej o skończonej długości i swobodnych końcach na podłożu sprężystym wymuszone przesuwającą się siłą

S. Borowik
Politechnika Warszawska
Poland

W. Szcześniak
Politechnika Warszawska
Poland

In this paper the solution is given of vibration forced by a bodyless load moving with a constant velocity for a viscoclastic beam of finite length and free ends on an elastic base. The solutions were formed out using the orthogonalization method with the eigenfunctions of the boundary problem. From the analysis included it results that the critical velocity of the load depends upon both the
internal damping (internal friction) and the phenomenological damping in the case, and that both
these dampings significantly influence the amplitude of vibration.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. TIMOSHENKO, Method of analysis of statical and dynamical in rail, Proc. Second Int. Congress Appl. Mech., Zurich 1926.

I. T. KENNEY, Steady-state vibrations of beam on elastic foundation for moving load, J. Appl. Mech., 1954.

[in Russian]

H. CRINER and G. Mc CANN, Rails an elastic fundation under the influence loads of high-speed traveling, J. Appl. Mech., 1953.

Z. KACZKOWSKI, Vibration of a beam under a moving load, Proc. Vibr. Probl., 4, 4 (1963).

J. NALESZKIEWICZ, Z dynamiki belki mostowej, Arch. Mech. Stos., 4 (1953).

M. ŻYSZKO, Drgania nieograniczonej płyty na sprężystym podłożu pod wpływem przesuwających się obciążeń, Rozpr. doktorska, Biblioteka PW, Warszawa 1968.

Z. DŻYGADLO, Wymuszone drgania płyty o skończonej długości w płaskim opływie naddźwiekowym, Biul. WAT., 3, 16 (1967).

[in Russian]

R. SKARZYŃSKI, Równania ruchu nawierzchni nieciaglej i ich techniczna interpretacja, Praca doktorska, Biblioteka P.W, Warszawa 1966.

E. SZCZEPANIAK, Równanie dynamiczne odkształconej Środkowej powierzchni płyty w przypadku dowolnego obciążenia, Arch. Mech. Stos,. 2, (1955).