Engineering Transactions, 34, 3, pp. 363-376, 1986

Drgania Swobodne i Wymuszone Belki z Dużymi Ugięciami

W. Szcześniak
Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Warszawa
Poland

W pracy omawia się drgania swobodne i wymuszone belki lepkosprężystej z nieprzesuwanymi podporami. Ugięcia belki są duże. Nieliniowe równanie ruchu całkowano numerycznie, opierając się na metodzie SSpj i punktu środkowego. Praca jest ilustrowana szeregiem przykładów obliczeniowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. WOJNOWSKY-KRIEGER, The effect of an axial force on the vibration of hinger bars, J. Appl. Mech., p. 35, 1950.

D. A. EVENSEN, Nonlinear vibrations of beam with various boundary conditions, AIAA J., 6, 1968.

P. H. MC DONALD, Nonlinear dynamie coupling in a beam vibration, J. App. Mech., 5, p, 573, 1955.

D. BURGREEN, Free vibration of a pin ended column with constant distance between pin ends, J. Appl. Mech., 18, 2, p, 135, 1951.

Z. WASZCZYSZYN, M. ŻYCZKOWSKI, Finite elastic deflections of a stretelable beam on immovable supports, Arch. Mech., p. 35, 1950.

Z. WASZCZYSZYN, Przybliżone obliczenia dużych ugięć sprężystych belki na podporach nie­przesuwnych, Rozp. Inż., 1, 1962.

CHUH MEI, Nonlinear vibrations of beam matrix displacement method, AIAA J., 10, 1972.

W. SATO, Nonlinear free vibrations of stepped thickness beam, J. Sound and Vibr., 72, p, 415, 1980.

CHUH MEI, Finite element displacement method for large amplitude free vibrations of beam and plates, J. Comp. and Struc., 3, 1972.

G. PRATHAP, T. K. VARADAN, The large amplitudes vibration of hinged beam, J. Soun. and Vibr., 9, p. 219, 1978.

G. VENKATSSWARA RAO, K. KANAKA RAJU and L S. RAJU, Finite element formulation for the large amplitude free vibrations of hinged beam, J. Comp. and Struc., 3, p. 355, 1972.

G. R. BHASHYAM, G. PRATHAP, Galerkin finite element methods for nonlinear beam vibrations, J. Soun. and Vibr., p. 193, 1972.

B. S. SARMA, T. K. V ARADAN, Lagrange-type formulation for finite element analysis of non­linear beam vibrations, J. Soun. and Vibr., 86, p. 61, 1983.

H. R. BUSBY, Jr., and V. I. WEINGARTEN, Non-linear response of a beam to periodic loading, Int. J. Non-linear Mech., p. 289, 1972.

L. H. DONNEL, Beam, plates and shell, McGraw-Hill, 1976.

M. KLEIBER, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice kontinuum, PWN, Warszawa-Poznań 1985.

E. T. WHITTAKER, G. N. WATSON, A course of modern analysis, Cambridge U niv. Pr., 1963.

A. HURWITZ, R. COURANT, Funtionen theorie, Springer-Verlag, 1964.

Cz. WOŹNIAK, M. KLEIBER, Nieliniowa mechanika konstrukcji, PWN, 1982.

O. C. ZIENKIEWICZ, W. L. WOOD, N. W. HINE, A unified set single step algorithms. Part 1. Genem[ formulation and applications, Int. J. Num. Met. in Engin., 20, 1529-1552, 1984.

W. L. WOOD, A unified set of single step algorithms. Part 2. Theory, Int. J. Num. Met in Engin., 20, 2303-2309, 1984.