Engineering Transactions, 21, 4, pp. 607–619, 1973

Statyka Gęstych Regularnych Pasm Kratowych

K.H. Bojda
Politechnika Śląska w Gliwicach
Poland

A. Słomka
Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice
Poland

In the paper are discussed the solutions of differential equations for uniform lattice-type truss strips, particular attention being paid to such systems which are simply supported along certain intermediate lines parallel to the edges of the strips. The solution is found by means of the Mikusinski operators.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

CZ. WOŹNIAK, Discrete elasticity, Arch. Mech. Stos., 23, 6, 801 -816, 1971.

CZ. WOŹNIAK, Siatkowe dtwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

S. KONIECZNY, F. PIETRAS, CZ. WOZNIAK, O liniowych zagadnieniach dyskretnej teorii sprężystości, I, Rozpr. Inzyn., 20, 2, 201 - 216, 1972.

H. FRACKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1971.

J. MIKUSINSKI, Rachunek operatorów, PWN, Warszawa 1957.

K. H. BOIDA, Ugięcia płyt na sprężystym podłożu o zmiennym współczynniku podatności, Rozpr. Inzyn., 19, 3, 1971.

K. H. BOJDA, Ugięcia płyt ortotropowych o zmiennych sztywnościach i pewnych i nieciągłych warunkach brzegowych, Rozpr. Inzyn., 19, 4, 601 -611, 1971.

K. H. BOJDA, Pewne problemy statyki płyt siatkowych, Rozpr. Inzyn., 20, 2, 269 - 281, 1972.