Engineering Transactions, 21, 4, pp. 589–605, 1973

Wpływ Liniowo-Sprężystego Odciążenia na Dynamikę Obiektu Umieszczonego w Sprężysto-Plastycznym Gruncie

Z. Łęgowski
Warszawa
Poland

E. Włodarczyk
Warszawa
Poland

The paper presents an analytical solution of the problem of interaction of an elastic-plastic stress wave with a plane wall resting on a linearly-elastic halfspace and covered by a soil layer of thickness h. The soil is approximated by a model with linear loading and linearly elastic unloading branches. Influence of the linearly elastic unloading within the layer upon the parameters of motion of the wall is examined in detail, what makes it possible to establish the conditions under which the simplified model with rigid unloading may be used.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. PAPLIŃSKI, E. WŁODARCZYK, Współdziałanie sprężysto-plastycznych fal naprężenia z nieściśliwą płaską przegrodą, spoczywającą na półprzestrzeni sprężystej, Rozpr. Inzyn., 20, 2, 253 - 268, 1972.

Г. M. Ляхов, Основы динамики взрыва в грунтах и жидких средах, Изд. ,,Недря”, Москва 1964.

X. А. Рахматулин, А. Я. Сагомонлян, Н. А. Алексеев, Вопросы динамики грунтов, изд. МГУ, 1964.

E. WŁODARCZYK, On the loading process behind the fronts of reflected and refracted shock waves in plastic layered media, Proc. Vibr. Probl., 12, 4, 1971.