Engineering Transactions, 21, 1, pp. 37-54, 1973

Stany Graniczne Skręcanych Elementów z Liniowo Zmiennym Ciśnieniem Bocznym

W. Gambin
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

In the paper is solved the problem of load carrying capacity of a twisted rod of annular cross-section loaded by linearly variable lateral pressure. Two particular cases are considered: that of the ring mounted on a rigid pin and that of the ring clamped within a rigid pipe. The results derived are then generalized to elements having arbitrary annular cross-sections. In the limit case of vanishing lateral pressure, the usual solutions describing the classical problem of torsion of cylindrical shafts are obtained.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Zbiorowe, Teoria plastyczności, pod red. Naukową W. OLSZAKA, P. PERZYNY, A. SAWCZUKA, PWN, Warszawa 1965.

W. GAMBIN, Pewna klasa rozwiązań zagadnienia trójwymiarowego dla materiału sztywno-idealnie plastycznego z rodziną chwilowo nierozciągliwych płaszczyzn, Rozpr. Inżyn., 20, 2, 1972.

W. GAMBIN, O ruchach izohorycznych z rodziną chwilowo nierozciągliwych płaszczyzn, Arch. Mech. Stos., 24, 2, 1972.