Engineering Transactions, 22, 4, pp. 709-724, 1974

Oddziaływanie Płaskiej Fali Ścinania na Szczelinę Griffitha

Z. Iwanow
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Korzystając z teorii defektów [1] otrzymano rozwiązanie stacjonarne problemu szczeliny w polu napreżeń fali poprzecznej. Metoda zastosowana do stanu antypłaskiego przenosi się w całości na odpowiednie zagadnienia płaskie, a również pozwala, ewentualnie z wykorzystaniem obliczeń numerycznych, rozpatrywać inne zmienne w czasie pola napreżeń zewnętrznych. Otrzymane wiązanie podlega ograniczeniom wynikającym z zastosowania potencjałów natychmiastowych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. ZORSKI, Theory of discrete defects, Arch. Mech. Stos., 18, 3, 1966,

E. KOSSECKA, Defects as surface distributions of double forces, Arch. Mech. Stos., 23, 4, 1971.

M. SUFFCZYŃSKI, Elektrodynamika, PWN, Warszawa 1965.

J. KOSSECKI, The Green tensor and the displacement and stress field due to a dislocation in anisotropic medium, Arch. Mech. Stos., 22, 5, 1970.

I. PIETROWSKI, Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa 1955.

[in Russian]

[in Russian]

M. MATCZYŃSKI, The static problem of crack in an elastic medium, Arch. Mech. Stos., 22, 4, 1970.

M. MATCZYŃSKI, The quasi-static problem of crack in an elastic medium, Arch. Mech. Stos., 22, 5, 1970.

[in Russian]

D. BIERENS de HAAN, Nouveles tables d'intégrales défnies, G. E. Stechert and Co, New York 1939.

L. B. FREUND, Crack propagation in an clastic solid subjected to general loading. I. Constant rate of extension. II. Non uniform rate of extensiqn, J. Mech. and Phys. of Solids, June 1972.

[in Russian]

C. C. SIH, J. F. LOEBER, Interaction of horizontal shear waves with a running crack, Appl. Mech., 37, series E, No 2, June 1970.

I. N. SNEDDON, M. LOWENGRUB, Crack problems in the classical theory of elasticity, John Wiley & Sons, 1969.

J. F. LOEBER and G. C. SIH, Diffraction of antiplane shear wave by a finite crack, J. Acoust. Soc. of America, 44, 1, 1968.

[in Russian]